De Tussen Schoolse Opvang

Het ontspannen van de leerlingen staat tijdens de middagpauze centraal!

De TussenSchoolse Opvang (TSO) wordt op De Franciscus geregeld door vrijwilligers. Iedere dag (behalve woensdag) staat een team van vrijwilligers (veelal ouders) klaar om toezicht te houden op de leerlingen tijdens de middagpauze die duurt van 12.15 uur tot 12.45 uur. Het team van vrijwilligers wordt begeleid door een coördinator die toezicht houdt dat de schoolregels.

De coördinator heeft dagelijks contact met de contactpersoon van het lerarenteam om de dag te evalueren. De TSO-vrijwilligers hebben allemaal diverse cursussen gehad zoals de kanjertraining, kinder-EHBO en de basiscursus TSO.


TSO-vrijwilliger worden?
Als er interesse is om ook vrijwilliger te worden bij de TSO, bent u van harte welkom en kunt u contact opnemen met school.
De vrijwilligers ontvangen een passende vrijwilligersvergoeding.