De Tussen Schoolse Opvang

Het ontspannen van de leerlingen staat tijdens de middagpauze centraal!

De TussenSchoolse Opvang (TSO) wordt op De Franciscus geregeld door vrijwilligers. Iedere dag (behalve woensdag) staat een team van vrijwilligers (veelal ouders) en pedagogisch medewerkers klaar om toezicht te houden op de leerlingen tijdens de middagpauze op het plein. Het team van vrijwilligers wordt begeleid door een coördinator die dagelijks contact met het lerarenteam om de pauze te evalueren.
De TSO-vrijwilligers hebben allemaal diverse cursussen gehad zoals de kanjertraining, kinder-EHBO en de basiscursus TSO. De pedagogisch medewerkers huren wij in via OpStoom.

Om de kosten van de begeleiding op het plein te dekken, vragen we aan de ouders om een bijdrage van 130 euro per kind per schooljaar. De komende jaren zal dat bedrag verhoogd worden, zodat het aantal pedagogisch medewerkers uitgebreid kan worden en de vrijwilligers afgebouwd. Doordat veel ouders werken is het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden.


TSO-vrijwilliger worden?
Als er interesse is om ook vrijwilliger te worden bij de TSO, bent u van harte welkom en kunt u contact opnemen met school. De pauzetijd duurt van 12.00 - 13.00 uur.
De vrijwilligers ontvangen een passende vrijwilligersvergoeding.