De Tussen Schoolse Opvang

Het ontspannen van de leerlingen staat tijdens de middagpauze centraal!

De TussenSchoolse Opvang (TSO) wordt op De Franciscus geregeld door de pedagogisch medewerkers van Op Stoom. Iedere dag (behalve woensdag) staan een vrijwilliger (veelal ouders) en pedagogisch medewerkers klaar om toezicht te houden op de leerlingen tijdens de middagpauze op het plein.  
De pedagogisch medewerkers huren wij in via OpStoom.

Om de kosten van de begeleiding te dekken, vragen we aan de ouders om een bijdrage van 100 euro per kind per schooljaar.
Bij de start van het schooljaar (september) ontvangt elke ouder een vezoek tot betaling. Er kan gekozen worden voor betaling in één keer of in termijnen.
Deze bijdrage is niet vrijwillig, omdat wij geen continuerooster hebben. Leerlingen waarvan de ouders niet willen betalen, gaan thuis lunchen. De pauzetijd is 45 minuten.

Om de inkomsten en betalingen te verantwoorden is Stichting TSO De Franciscus opgericht en bij de KvK aangemeld. Uittreksel van de KVK-nummer 86622021 vindt u onder de link.
Twee ouders en de schoolleider vormen het bestuur van de stichting. Bij de notaris zijn de statuten vastgelegd. De statuten zijn in te zien bij de schoolleiding.


TSO-vrijwilliger worden?
Als er interesse is om ook vrijwilliger te worden bij de TSO, bent u van harte welkom en kunt u contact opnemen met school. De pauzetijd duurt van 12.00 - 13.00 uur.
De vrijwilligers ontvangen een passende vrijwilligersvergoeding via Stichting TSO De Franciscus.