Onderwijs is gratis in Nederland, de school wordt bekostigd door de overheid voor de basisvoorzieningen. Voor alle activiteiten die binnen schooltijd vallen, geldt dat een kind altijd deel mag nemen. Ongeacht of de ouders betaald hebben.

Soms wil de school iets extra's bieden aan de kinderen. Dat kan natuurlijk alleen als alle ouders hieraan willen/kunnen bijdragen. Veel van de kosten (schoolreisje, Sinterklaas e.d.) worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.
Een enkele keer wordt gevraagd om een extra bijdrage, zoals voor het schoolkamp (110 - 125 euro, afhankelijk van de werkelijke kosten). 
Wanneer blijkt dat onvoldoende ouders de gevraagde bijdrage betalen, dan kan besloten worden de activiteit te annuleren of aan te passen.

Hier ziet u alle kosten op een rijtje, per kind per schooljaar. 
activiteit kosten vrijwillig? wanneer? gespreid mogelijk? Wordt geind door
Ouderbijdrage Oudervereniging €55 ja,  september nee Oudervereniging De Franciscus
Tussenschoolse Opvang (TSO) €100 nee september ja, via automatische incasso TSO De Franciscus
lief en leed potje klassenouders €3 ja september nee klassenouders
schoolkamp groep 8 €110 - €125 ja oktober ja, via automatische incasso De Franciscus (school zelf)
Franciscusfonds, richtbedrag  €75 ja oktober ja, zelf overmaken Franciscusfonds