Wat een kanjers

We zijn een erkende Kanjerschool in Bennebroek en daar zijn we best trots op. Met de Kanjertraining verbeteren we het gevoel van veiligheid en vertrouwen in de klas, versterken we de sociale vaardigheden van de kinderen en werken we aan oplossingsstrategieën bij pesten. 
Voor meer informatie klik hier. 

Ontdek je talent

Ieder kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Hoe mooi is dat? Met het model van ‘Vierkeerwijzer’ komen we tegemoet aan wat ieder kind nodig heeft om lesstof te verwerken. In een drie weken durend thema en een rijke leeromgeving kiezen kinderen zelf hoe ze de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur verwerken. Het ene kind leert talig, terwijl het andere de stof beter begrijpt via muziek of door samen te leren. Werken met getallen of door buiten te zijn staat ook op het programma. Zo bieden we ieder kind uitdaging op de manier die bij hem of haar past!
Voor meer informatie klik hier. 
 

 Als ouder wil je gewoon dat je kind gezien wordt en wil je jezelf gehoord voelen.

 
Snappet

Wij willen leerlingen optimaal begeleiden in hun ontwikkelling en we vernieuwen voor de toekomst. Om tegemoet te komen aan gediferentieerd aanbod werken wij met leerlijnen. Voor groep 4 t/m 8 (in de ochtend) wordt de lesstof van rekenen, taal en spelling, verwerkt met Snappet. Leerlingen werken op hun eigen niveau op een tablet of Chromebook maar… schrijven is goed voor de ontwikkeling en té lang achter een beeldscherm zitten is voor niemand goed. Dus ook van schriftjes en whiteboards maken we nog veelvuldig gebruik.
Voor meer informatie klik hier: snappet

Mediawijsheid

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online, maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.

Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het namelijk zelf doen!

De groepen 1 t/m 5 werken met het Nationaal Media Paspoort. Deze methode biedt 7 lessen mediawijsheid per schooljaar. Deze 7 lessen worden in van tevoren geplande weken van het schooljaar gegeven. 
De groepen 6, 7 & 8 werken met de methode Mediabegrip. In deze groepen krijgen de kinderen om de week een les mediawijsheid.
Groep 7 en 8 doen in de Week van de Mediawijsheid ook nog mee aan het spel MediaMasters. Aan dit spel zitten af en toe kleine huiswerkopdrachten verbonden. 

Vrijdagmiddag atelier

Met onze uitdagende en creatieve vrijdagmiddagateliers leven leerlingen van groep 5 t/m 8 zich uit op spetterende activiteiten. Wat dacht je van stillevens schilderen, yoga, vogelhuisjes timmeren, kokkerellen met de oogst uit eigen buurttuin, bootcamp of poppen haken? Maar er is meer! Innovatief als we zijn, ontwerpen onze kleine designers op de computer bijvoorbeeld een schip of armbandje, die ze vervolgens zelf 3D printen. Een eigen game ontwerpen doen ze ook. Hoe gaaf? Leerkrachten, externen en specialisten van onze kinderopvang verzorgen de ateliers.