Fijn contact met ouders
 
Ouders vertrouwen hun kind(eren) heel wat uren toe aan onze school. Wat fijn! Een goede relatie tussen ouders en leerkrachten vinden wij dan ook hartstikke belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 
 

Samen sterk

Openheid tussen leerkrachten en ouders zorgt voor duidelijkheid en maakt dat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt. Het kan zijn dat de leerkracht zich zorgen maakt omdat het kind plotseling minder presteert, het gedrag te wensen overlaat of in de groep problemen heeft met andere kinderen. Nauw samenwerken is dan het sleutelwoord. Uiteraard nemen wij contact met op, wanneer hier aanleiding toe is.


Op eigen initiatief

Soms laat een kind zich op school anders zien dan thuis. De leerkracht denkt dat het goed gaat, terwijl ouders een compleet ander gevoel kunnen hebben. We vinden het belangrijk dat ouders dan zelf initiatief nemen om een afspraak te maken met de leerkracht.

PARRO

Dagelijkse belevenissen delen wij met ouders via Parro. Ouders ontvangen van de leerkracht inloggegevens.


ParnasSys

Om de vorderingen in de ontwikkeling te volgen, loggen ouders in bij het ouderportaal van ParnasSys.