Zo volgen wij uw kind

De Franciscus werkt opbrengstgericht. Dit betekent dat wij doelen stellen, resultaten analyseren, reflecteren op ons onderwijs en altijd gericht zijn op ontwikkeling.
Voor de basisvakken lezen, rekenen en taal, stellen wij haalbare doelen voor de leerlingen.  Leerlingen uit de bovenbouw groepen worden betrokken bij het opstellen van doelen tijdens 'doelgesprekken'.  Voor de sociaal emotionele ontwikkeling volgen wij uw kind met de Kanvas . Dit is een onderdeel van de Kanjertraining.

Passend onderwijs.
Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. In ons onderwijs profiel beschrijven wij ons onderwijs

Jaarlijks wordt het onderwijsprofiel bijgesteld. De aanpassingen hebben tot doel een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt optimale kwaliteitsverbetering.
Klik hier voor ons actuele onderwijsprofiel.
 

Auditbezoek

In het najaar van 2015 is onze school bezocht door een auditteam van de stichting. Een bestuurder, een schoolleider en een IB-er bezoeken twee dagdelen de school. Hieronder leest u resultaten van die audit. Er is op ons verzoek gekeken naar het Onderwijsleerproces en het Sociaal Pedagogisch leerklimaat