Missie en visie

‘Alle kinderen uit Bennebroek en omgeving hebben recht op een goede basis in het leven. De Franciscus leert kinderen het optimale over henzelf en de wereld om hen heen’.

Wij zijn ons ervan bewust dat de maatschappij in een snel tempo verandert. De toekomst waarin onze kinderen leren, leven en werken is voortdurend in beweging. Wij werken continu aan de ontwikkeling van verbeterd onderwijs en streven voortdurend naar optimaal onderwijs voor ieder kind.
 
Onder optimaal onderwijs verstaan wij onderwijs dat:
 Aansluit bij onze missie en kernwaarden;
 1. Passend is. Tegemoetkomt aan de optimale onderwijsbehoefte van ieder kind;
 2. Breed is. Tegemoetkomt aan de totale ontwikkeling van een kind. Een kind mag zich gekend voelen in zijn/haar talentontwikkeling;
 3. Maximale opbrengsten genereer op basis van hoge verwachtingen;
 4. Optimale opbrengsten voor elk kind binnen zijn/haar vermogens realiseert (referentieniveaus, doelen, leerlijnen);
 5. Effectief leiderschap van management en leerkracht laat zien;
 6. Door samenwerking beiden partijen ontwikkelen;
 7. Voor communicatie zorgt;
 8. Eigenaarschap bij kinderen stimuleert;
 9. Regelmatig het onderwijsaanbod evalueert met nadruk op leren voor de toekomst;
 10. Stimulerend en uitdagend is voor alle kinderen in Bennebroek en omgeving;
 11. Een ouder als educatieve partner ziet.

Onze kernwaarden

Divers
Wij zijn kleurrijk
Wij zijn divers
Wij geven ruimte
Voor ons is iedereen gelijk

Positief
Wij zijn warm en vriendelijk
Wij vernieuwen voor de toekomst
Wij hebben vertrouwen
Wij geven vertrouwen

Ontspannen
Wij werken aan rust
Wij zijn natuurlijk, onszelf
Wij zorgen voor veiligheid en duidelijkheid