OUDERVERENIGING                                              

De oudervereniging (OV) bevordert de samenwerking tussen de ouders, de directie en het team van de school. De OV steunt het lerarenteam in het organiseren, voorbereiden en realiseren van diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Dit gebeurt in de vorm van het (mede) organiseren van de sinterklaas-, kerst- en paasviering, de schoolfoto’s, het Franciscusfeest, de afscheidsavond van groep 8 en de avondvierdaagse. Vanuit de OV wordt er budget beschikbaar gesteld voor deze activiteiten en voor het jaarlijkse schoolreisje.
 
Het bestuur van de OV bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Ieder lid van de OV heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Verkiezing van leden voor de OV vindt plaats op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze vindt veelal plaats aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze vergadering wordt onder andere de ouderbijdrage vastgesteld. Deze vergadering is toegankelijk voor alle ouders. Indien er nieuwe leden voor het bestuur nodig zijn, doen we ruim voor de vergadering een oproep aan alle ouders, zodat je je kunt melden als kandidaat.


Het bestuur van de oudervereniging bestaat op dit moment uit:
 Voorzitter     Caroline               
Penningmeester OV
Penningmeester FF
   

  
  Suzanne  Jurjen
 Secretaris     Alice 
 Leden   
  
  
  
  

  
Nicole  

  


Marjolijn 
  
 Hanneke 

Ellen
 Team  
  
  

Marjoleine  (leerkracht   groep 1/2, 8 en 7)

Vragen aan de oudervereniging? Deze kun je stellen via ov.franciscusb@jl.nu.