OUDERVERENIGING                        

Onze OV (OuderVereniging) bevordert de samenwerking tussen de ouders, de directie en het team van de school. De OV vergadert regelmatig en houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten die buiten het lesrooster vallen, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering. De organisatie van de tussenschoolse opvang is ook een van de taken van de OV.

De OR bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Ieder lid van de OV heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen.

Verkiezing van leden voor de OV vindt plaats op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering wordt onder andere de ouderbijdrage vastgesteld. Deze vergadering is toegankelijk voor alle ouders. Indien er nieuwe leden voor de OV nodig zijn, doen we ruim voor de vergadering een oproep aan alle ouders, zodat je je kunt melden als kandidaat.


Samenstelling OV schooljaar 2018/2019Met ingang van dit schooljaar bestaat het bestuur van de oudervereniging uit:
 Voorzitter   Femke van Veen
 Penningmeester   Ellen Bekkering
 Secretaris   Marije Kooijman
 Leden   Corine Ponder, Diana Teeuwen,
  Joyce Romijn, Maaike Nijboer, Nicole van         Kampen
  Femke van Kampen, Jurgen Balink
 Team   Marjon Mulders
  Trudy Gigengack
 Coördinatoren TSO   Marjolijn Lohuis, Corine Ponder

Vragen aan de oudervereniging? Deze kun je stellen via ov.franciscusb@jl.nu.