OUDERVERENIGING                                              

De oudervereniging (OV) bevordert de samenwerking tussen de ouders, de directie en het team van de school. De OV steunt het lerarenteam in het organiseren, voorbereiden en realiseren van diverse activiteiten tijdens het schooljaar. Dit gebeurt in de vorm van het (mede) organiseren van de sinterklaas-, kerst- en paasviering, de schoolfoto’s, het Franciscusfeest, de afscheidsavond van groep 8 en de avondvierdaagse. Ook de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) is een van de taken van de OV. Vanuit de OV wordt er budget beschikbaar gesteld voor deze activiteiten, de TSO en voor het jaarlijkse schoolreisje.
 
Het bestuur van de OV bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Ieder lid van de OV heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Verkiezing van leden voor de OV vindt plaats op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, deze vindt veelal plaats aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze vergadering wordt onder andere de ouderbijdrage vastgesteld. Deze vergadering is toegankelijk voor alle ouders. Indien er nieuwe leden voor het bestuur nodig zijn, doen we ruim voor de vergadering een oproep aan alle ouders, zodat je je kunt melden als kandidaat.


Het bestuur van de oudervereniging bestaat op dit moment uit:
 Voorzitter   Femke van Veen
 Penningmeester   Ellen Bekkering
 Secretaris   Alice Winnubst
 Leden   Corine Ponder, Nicole van Kampen,        
   Joyce Romijn, Marjolijn Huizinga
 Team   Marjon Mulders
  Trudy Gigengack
 Coördinator TSO   Corine Ponder

Vragen aan de oudervereniging? Deze kun je stellen via ov.franciscusb@jl.nu.