FRANCISCUSFONDS              

Naast de ouderbijdrage, kun je ook vrijwillig een financiële donatie doen aan het Franciscusfonds. Uit dit fonds worden onder andere de vrijdagmiddagateliers, muzieklessen en diverse verbeteringen van het speel-, leef- en werkklimaat in en rond onze school gerealiseerd, die vanuit rijkswege niet of nauwelijks ondersteund worden.
 
Het fonds wordt beheerd door een commissie van ouders uit de diverse geledingen. Voor vragen  kunt u mailen met het fonds; franciscusfondsbennebroek@gmail.com.


Met ingang van dit schooljaar hebben de volgende personen zitting in het Franciscusfonds:
Mevrouw A. (Annemieke) Hermsen (voorzitter)
De Heer. I. (Ivar) Fennema (namens de MR)
Mevrouw E. (Ellen) Bekkering (penningmeester)
Mevrouw N. (Nicole) Van Kampen (namens de OV)
Mevrouw S. (Suzanne) van Beek (schoolleider)