Downloads

Jaarkalender 2019-2020 
Informatiegids 2019-2020
Gedragsprotocol
Verlofaanvraagformulier
Informatie over buitengewoon verlof


Nuttige links

Overheid
https://www.rijksoverheid.nl/
www.onderwijsinspectie.nl

Informatie
https://www.parnassys.nl/producten/ouderportaal/
www.kanjertraining.nl
www.zwijsenouders.nl


Leerplicht

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Dit recht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Onderwijs is belangrijk om goed mee te kunnen komen in de maatschappij. Met een goede opleiding en een diploma op zak, heeft een kind een beter toekomstperspectief. In de leerplicht-folder Iedereen naar school lees je welke afspraken, rechten en plichten er gelden voor jou, je kind(eren) en de school. De leerplichtambtenaar ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet.