Downloads
Schoolgids 2022-2023
Schoolondersteuningsprofiel: de beschrijving van Passend Onderwijs op De Franciscus
Gedragsprotocol
Visie op identiteit
het verlofformulier (met toelichting)
 

Verlof aanvragen
Iedere leerling vanaf 5 jaar is aanwezig op school tijdens de schooltijden. Als uw kind niet op school kan komen, meldt u dit vóór 8.30 uur aan de school. In bijzondere gevallen is het mogelijk om extra (vakantie)verlof of verlof bij gewichtige omstandigheden aan te vragen. U kunt hiervoor het verlofformulier (met toelichting) invullen. 

Leerplicht
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Dit recht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Onderwijs is belangrijk om goed mee te kunnen komen in de maatschappij. Met een goede opleiding en een diploma op zak, heeft een kind een beter toekomstperspectief. In de leerplicht-folder Iedereen naar school  lees je welke afspraken, rechten en plichten er gelden voor jou, je kind(eren) en de school. De leerplichtambtenaar ziet toe op de naleving van de Leerplichtwet.

Nuttige links

Overheid
https://www.rijksoverheid.nl/
www.onderwijsinspectie.nl

Informatie
www.kanjertraining.nl over de sociale ontwikkeling
www.zwijsenouders.nl speciaal voor groep 3 ouders
www.squla.nl/blog  tips over het helpen van kinderen met hun huiswerk en wat je kunt doen om kinderen te vermaken (in corona tijd).